Инструктаж за безопасност

Медии

Инструктаж за безопастност

Уважаеми колеги,

Автомобилния спорт е опасен! Моля спазвайте всички точки от настоящия инструктаж за безопасност и бъдете на щрек във всеки един момент!

  1. Акредитираните лица са длъжни да носят отличителни белези, светлоотразителна жилетка, когато са в зоната на състезателното трасе;
  2. Акредитираните лица могат да пресичат състезателното трасе, само и единствено в случаите, когато по трасето няма движение и не е стартирала състезателна или квалификационна сесия;
  3. Акредитираните лица могат да се движат в зоната на трасето, но на безопасна дистанция от пътното платно, така че да не застрашават своята лична безопасност
  4. Акредитираните лица са длъжни да носят предпазна маска съгсално предписанията на Министерството на здравеопазването.
  5. По време на състезателна или квалификационна сесия избирайте внимателно точката, на която ще се позиционирате и бъдете винаги на щрек от внезапно връхлитащ автомобил!
  6. Организатора не носи отговорност за повредена или счупена техника на акредитираните лица.
  7. Организатора не носи отговорност при възникване на инцидент в зоната на трасето свързан с акредитирани лица.
  8. При пресичане на трасето във времето, в което няма състезателна или квалификационна сесия бъдете внимателни и се оглеждайте в двете посоки. Възможно е в този момент по трасето да се движи автомобил на организатора (safety car, пожарна, линейка, репатрак)

Акредитация

Поради сложната епидемиологична обстановка в страната се налага изготвянето на списък с акредитирани лица (журналисти, фотографи, оператори). Ако имате план да присъствате, моля подайте поименна акредитация за всеки един член от екипа ви!

Списък

Ако сте подали заявка за акредитация, може да проверите дали сте одобрени в този списък.