Акредитация

Information! Ако попълвате формата за акредитация от мобилно устройство, моля завъртете телефона в хоризонталта позиция за да се визуализират всички полета!

    С изпращане на форма за акредитация вие декларирате, че сте запознат с инструктажа за безопасност и мерките за допускане в зоната на сервизния парк